MTB Stensbæk

Referat fra generalforsamlingen i MTB Stensbæk 2022

 

Sted: Gram fritidscenter, stadionvej 15, 6510 Gram

 

Referent: Claus Baagøe Larsen

Tilstedeværende: 19 medlemmer af klubben.

Dagsorden for generalforsamlingen den 22. februar

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger beretning som indeholder
  – Beretning for året
  – Handlingsplan for det kommende år
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuel

 

 • Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  -Jens German (Dirigent)
  -Henrik Bro Lund og Jørn K. Pugh(Stemmetællere)

 

 • Beretning fra formanden

   

  Vi fik startet vores forårs træning op uden for mange restriktioner i forhold til corona. Det betød også at vi kunne træne som normal.
  Alt i alt, et godt fremmøde for opstarten.

  Restriktionerne bød os dog ikke at kunne holde vores generalforsamling til tiden. I stedet afholdt vi et udendørs klubmøde den 8. Maj 2021 i Stensbæk plantage.
  Vi fik informeret vores medlemmer om sidste nyt, samt afviklet vores årlige medlemslodtrækning. Der var mødt cirka 40 mand op til mødet og menuen stod på grillmad.

  I starten af Maj måned lempes restriktionerne og vi fik mulighed for at afvikle vores generalforsamling. Den blev afholdt i Gram fritidscenter d. 25. maj 2021. Der var 25 deltagere.

  Første klubtur gik til det nye byggede Marsk tårn i Skærbæk. Turen startede ved Ribe Bryghus i Ribe. 17 deltagere tog afsted fra Ribe bryghus og landede i Skærbæk ved 11.30 tiden.
  Vi spiste ved ankomst og herefter gik turen op i Marsk tårnet. Turen tilbage gik forbi det lokale spor i Skærbæk og videre tilbage til Ribe bryghus. Klubben var sponsor for første udskænkning efter ankomst.

  Halloween i Stensbæk youngsters er jo ved at være en tradition og også i år blev det afholdt, datoen blev den 3. oktober. Stadig en succes hos børn og unge.
  Tekniksporet og Kræmerpolterlavningen pyntes op i bedste halloween-stil og efter mørkets frembrud starter turene for de unge mennesker. Alt i alt deltog 18 stk. B&U´er og en masse forældre og instruktører.

  Ny sløjfe, nyt navn. Vi afviklede på Facebook en lille konkurrence om navnet på den nye sløjfe. Vinderen blev Ole Hansen med navnet ”Swing King”
  Præmien blev en lille gavekurv samt et gavekort til Ribe Cykellager til Ole.

  Handlingsplan for 2022

  Klubtøj – Sidst i marts måned vil vi få en aftale op med Tøj Eksperten om igen at prøve tøj, nøjagtig dato kommer senere.

  2022 byder igen på Syd Cup efter at corona restriktioner tillader dette. Stensbæk plantage starter cup´en den 27. april.

  Ud over dette løb har vi i weekenden inden et Cross duathlon løb der skal afvikles. Det er Cross Duathlon Danmark der står for dette i samarbejde med MTB Stensbæk. Løbet køres lørdag den 23. april.

  Tjekkiet tur – Vi er i gang med at planlægge en tur til Tjekkiet, som afvikles fra den 7. – 11. September i 2022
  Turen er en kør-selv tur med 4 overnatninger og hjemkomst Søndag d. 11. September. Vi får 3 hele dage til at kører i Tjekkiet, hvor af de 2 dage bliver med guide.
  Turen er med halvpension, man sørger dog selv for mad på turen derned. Mere info kommer her i det tidlige forår, samt en tilmelding. Prisen bliver cirka 1500 kr.

  Undertegnede har stillet et forsalg om en tur til Aalborg 1. – 2. Oktober. Der er opbakning, så planen vil fortsætte her i foråret. Udmelding kommer før somme ferien.

  Vi har i år 10 års jubilæum på MTB Sporet i Stensbæk Plantage. Det skal fejres, så kom med idéer til hvad vi skal lave den dag. Sponsordag for vores sponsorer, er vi ret enige i at den bliver lagt sammen med jubilæet.
  Vi skal have en fest….. 😊

  DAI Mtb. – Dansk Arbejder Idræt blev vi medlem af i 2021
  Der kommer på et tidspunkt en tur op fra DAI til vores dejlige spor i Stensbæk plantage. Vi er ikke helt på plads med planlægningen endnu.

  Info fra Udvalgene.

  Stensbæk Trailbuilderlaug

  Sporet har fødselsdag 10-11-2022 – 10 år.
  Det ska fejres pølsegilde m.m xx/x -2022 kl. xx.xx
  foreslår fejringen evt. skulle være før så vi ikke står og hundefryser ??
  Håber klubben evt. vil være sponsor

   – Vi har flere mindre strækninger der trænger til at blive renoveret.
   – Fortsætte med at justere på de røde sløjfer såsom, hop/drop, sten op og nedkørsler nye vejvalg m.m alt sammen for at hæve sværhedsgraden på de røde, så ingen kære mor.
   – Forslag modtages bare ikke flere udvidelser
   – Strava segmenter skal justeres

  Skilte med Sløjfe-Stednavne –
  Er vist på vej?—
  Starten
  • Zig Zag
  • Rockgarden “den som Bo og Co. lavede” navn ???
  • Alfreds Sløjfe
  • Fuld gas
  • Lavningen
  • Skattekisten
  • De tre drop
  • Sukkenes dal
  • Ribe Cykellager Sløjfen
  • Kassel Bakker
  • Bjørnebjerget
  • Langs Mølbyvej
  • Langebro
  • Sten drop
  • Flow Stykket
  • Dorthes Hurdle
  • Slutningen
  • Swing King

   – Vi har i år modtaget 4138 kr. i sporstøtte fra brugere af sporet, det ok stort beløb 😊

   

  Stensbæk Youngsters
  Der har været et godt fremmøde hen over året i B&U afdelingen. Vi startede ud med pizza ved første træning, samt drikkevare.
  Som noget nyt, startede vi et intro-hold. Intro-holdet er for helt nybegyndere som ikke før har modtaget tekniktræning. Afvikling sker en gang i måneden. Det blev slået op i MTB Stensbæk offentlige gruppe som en begivenhed.
  Halloween 2021 blev afholdt 3. Oktober, det er blevet en tradition som vi vil holde fast i. Cirka 18 fremmødte plus forældre og instruktører.

  Der blev også plads til en fin jule afslutning, hvor vi cyklede om juletræ med vores mtb.

  Et nyt hold blev i efteråret startet for de helt små fra 3 – 8 år kunne komme i skoven på løbecykel eller mtb/cykel. Der var en ok tilslutning. Vi har erfaret at vi rykker alderen op til 5 – 8 år, og et krav om at de skal kunne cykle. Så trille troldeholdet fortsætter, dog med ændret betingelser.
  Trille troldeholdet førte også en artikel i jyske vestkysten med sig. Artiklen kan læses her på dette link – https://jv.dk/artikel/kirstine-bent-og-deres-sm%C3%A5-b%C3%B8rn-cykler-skoven-tynd-i-mudder-sne-og-slud-det-har-knyttet-os-meget-t%C3%A6ttere-sammen-som-familie

  Opstart for forårstræning bliver mandag den 28. marts 2022
  Vi starter ud lige som sidste år, med pizza og drikkevare.

  To sociale arrangementer er på planen til 2022
  En tur med anden klub(Bramming) Hvor vi spiser morgenmad sammen, herefter en tur på sporet og afslutter i svømmehallen.

  En tur til Ribes nye Aktivitets/Legeplads i Ribe. Dette inkluderer mad og drikkevare, samt en lille XC-tur. XC-turen vil være opdelt i længde alt efter alder og niveau.

  Instruktør Udvalg/Løbs Udvalg

  Vi har i år mistet et par instruktører. Det efterlader jo en del huller i træningen for de voksne. Heldigvis er der trådt 3 nye folk til, som gerne vil påtage sig instruktør/hjælpeinstruktør-rollen. Det er vi meget taknemlige for.
  Vi har dog ikke længere kapacitet til at kører et Teknik 3 hold, så det vil her i opstarten ikke kunne lade sig gøre. Vi vil i stedet på længere sigt se om der eventuelt er opbakning og kapacitet til et nyt Teknik 3 hold, er der det, så finder vi en løsning.

  Syd Cup starter i Stensbæk Plantage den onsdag den 27. April klokken 18.00
  Fremvisning af spor fra klokken 17.00
  I år er Syd Cup ændret sig lidt i forhold afviklingen. Der er opdelt i forskellige niveauer og i antal af omgange. Se mere her på tilmelding til Syd Cup – https://my.raceresult.com/191342/info?fbclid=IwAR1mFK5T7PrVJO_743lPwh6OguTSX9pnL_FltHlP1tkAwDfHjaNjJRrftvI

 • Regnskab for MTB Stensbæk 2022

   

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

 

Omsætning:                                                                                                

Kontingenter + bidrag via mobilepay                                                                                                     38150,00 kr.

Aktivitetstilskud – Haderslev Kommune                                                                                                 5328,00 kr.

Kursustilskud – Haderslev Kommune                                                                                                       2156,25 kr.

Sponsorater – diverse firmaer                                                                                                                    8300,00 kr.

Ressourcepersonpuljen – Haderslev kommune                                                                                 13636,36 kr.

I ALT Omsætning                                                                                                                                            67570,50 kr.

Forbrug:

Sporarbejde, vedligehold                                                                                                                           -54095,31 kr.

Arrangementer, præmier, fortæring, generalforsamling, møder mm.                                    -24137,28 kr.

Tøj-køb                                                                                                                                                              -31876,00 kr.

Kursus                                                                                                                                                                   -9943,00 kr.

Ekstern Administration (betalinger, bogføring mm gennem året)                                                 -5800,00 kr.

IT-program (conventus)                                                                                                                                 -1255,60 kr. 

Bankrente                                                                                                                                                              -559,80 kr.

Gebyrer (bank. Mobilepay mm.)                                                                                                                 -4398,57 kr.

I ALT Forbrug                                                                                                                                                -132065,56 kr

RESULTAT:                                                                                                                                                        – 64495,07 kr.

 

 

 

Balance

Aktiver:

Banksaldo – 0002322386 – (Stensbæk) – d. 31.12.2021                                                                    62183,55 kr. 

Banksaldo – 0006047096 – (Trailbuilder) – d. 31.12.2021                                                                   7117,61 kr. 

I ALT Aktiver                                                                                                                                                      69301,16 kr.

Passiver:

Egenkapital:

Banksaldo – 0002322386 – (Stensbæk)  d. 1.1.2021                                                                          76005,41 kr. 

Banksaldo – 0006047096 – (Trailbuilder) d. 1.1.2021                                                                        51990,82 kr.

Overført resultat                                                                                                                                            -64495,07 kr.

Egenkapital Ialt                                                                                                                                               63501,16 kr.

Skld. Kreditorer ( I alt )                                                                                                                                   5800,00 kr.

I alt Passiver                                                                                                                                                    69301,16 kr.

 • Fastsættelse af kontingent

   

  Det er vedtaget at kontingent forbliver det samme i år som 2021

  Voksne – 350 kr.
  Børn – 150 kr.
  Husstandskontingent – 700

 

 

 

 

 

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  På valg er:
  – Sahra Stoldt Clausen(Bestyrelsesmedlem) Modtager genvalg
   – Bent Nielsen(Bestyrelsesmedlem) Modtager ikke genvalg
   – Ole Hansen(Suppleant) Modtager genvalg
   – Dennis Pedersen(Suppleant) Modtager ikke genvalg

  Valgt ind for 2 år i bestyrelsen
   – Sahra Stoldt Clausen(genvalgt)
   – Jørn K. Pugh(Nyvalgt)

  Suppleanter valgt for 1 år
   – Ole Hansen(Genvalgt)
   – Klaes Erlan Asaa(Nyvalgt)

  Velkommen i bestyrelsen til de nye valgte.

 • Valg af revisor

   

  Michelle Jørgensen er forslået og valgt, hvis hun har mulighed. Er dette ikke muligt, har generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at finde en anden mulighed.
 • Indkomne forslag.

  – Bestyrelsesmedlemmer maks. 2 år i bestyrelsen.

  Dette ser generalforsamlingen ikke nødvendigt. Ikke vedtaget.

   – Den lukkede Facebook gruppe lukkes
  Det er besluttet at vi beholder den lukkede Facebook gruppe, bestyrelsen får til opgave at specificere hvilke opslag/begivenheder der hører til de forskellige grupper.

   – Tirsdag og torsdags-træning.
  Forslag om at lave tirsdag til interval-træningsdag og torsdag træner vi teknik træning – Det er besluttet at vi i bestyrelsen tager det op til debat. Er der enighed om at vi kan fortsætte med forslaget, vil det blive lagt ud på Facebook til afstemning til vores medlemmer. Ydermere vil dette tiltag først blive i sæson 2023

   – Frivillige til jubilæum på Stensbæk sporet
  Stensbæk sporet har fødselsdag den 11. september her i år. Vi ønsker at lave et større arrangement med en åben invitation til dem der har lyst og selvfølgelig til de fonde, sponsorer og virksomheder som har muliggjort sporet i sin tid. Så der søges til frivillige som vil hjælpe med at arrangere dette, om muligt et udvalg i sætter op, men vi har lidt travlt. Forslag fra Lars Lauritzen at vi laver arrangementet tidligere på året, så vi ikke løber ind i noget ”møgvejr”
  Der kommer opslag på Facebook senere her i foråret om dette.

 

 • – Medlemslodtrækning
  Vinderne af årets lodtrækning

   

  1. præmie – Erik Andersen
 1. præmie – Peter Jensen
 2. præmie – Lærke Damgaard Nielsen
 3. præmie – Ole Hansen
 4. præmie – Tonny Nielsen

 

Tak for et godt og konstruktivt møde –

Hilsen Claus Baagøe Larsen – Formand MTB Stensbæk