MTB Stensbæk

Så er årets generalforsamling overstået og med en rigtig god tilslutning. Generalforsamlingen foregik i Gram Fritidscenter klokken 19.00

Vi startede ud med at byde velkommen og derefter spiste vi sandwich. Vi gik videre med valget af dirigent og 2 stemmetællere. Vi fik formandens beretning og efterfølgende en fin præsentation fra Lars Lauritzen af hvad der er sket i Trailbuilderlaget(Sporudvalg) og hvad der kan forventes og ske dette år. Blandt andet en fin udvidelse af Stensbæk sporet på cirka 1,2 kilometer, ligger i planerne hos trailbuilderne.

Birgit Mørch fremlagde årets regnskab for klubben og trailbuilderlauget, et lille overskud fra sidste år sendes videre til næstes års aktiviteter. Der kan videre fortælles at vi i år har haft en flot fremgang på cirka 20% i medlemstallet.

Kontingentet for 2021 blev sat til at stige en smule, det kan der læses mere om i selve referatet fra generalforsamlingen.

Et nyt bestyrelsesmedlem blev det også til i MTB Stensbæk, så et stort velkommen til Bent Nielsen der træder ind ved næste bestyrelsesmøde. Samtidig siger vi farvel til vores nuværende bestyrelsesmedlem og kasserer, Birgit Mørch. Hun har i år valgt at træde ud af bestyrelsen og samtidig ligge kasserer jobbet på hylden. Birgit, du vil blive savnet og en stor tak skal du have for det arbejde du har lagt i klubben. Sahra Stoldt Clausen stod til genvalg og blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen sammen med suppleant Niels Jørgen Jørgensen, som også stod til genvalg.

Michelle Jørgensen blev valgt som vores revisor

Se mere om hvad der skete på generalforsamling – tryk for referat

Lodtrækningen fra årets generalforsamling kan ses under dette link – Tryk her