MTB Stensbæk

Invitation til generalforsamling i MTB Stensbæk

Hermed inviteres du/i til generalforsamling d. tirsdag den 27. februar i Gram fritidscenter.

Adresse: stadionvej 15, 6510 Gram.
Tidspunkt:  Kl. 19.00

I år har vi valgt at holde generalforsamlingen uden aftensmad. Der serveres kaffe, kage og drikkevare.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Formanden aflægger beretning som indeholder – Beretning for året – Handlingsplan for det kommende år
  3. Stensbæk Trailbuilderlaug aflægger beretning for året samt handlingsplan for kommende år.
  4. Nyt fra Udvalgene
  5. Kassereren aflægger revideret regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal indsendes på mail – byush78@gmail.com og senest være modtaget d. 19. februar 2024

Medlemslodtrækning.

Vi har også i år fået sponsorgaver til vores medlemslodtrækning – Venligst sponsoreret af Ellum Bikeshop.
Det er kun deltagere af generalforsamlingen som kan deltage i lodtrækningen.

Sidste tilmelding er d. 24. februar, kl. 23.59

Tilmeld her på linket – Generalforsamling 2024

Hilsen MTB Stensbæk